Tủ Bảo Quản Rượu - Fagor

Tủ Bảo Quản Rượu

Overview
Tủ Bảo Quản Rượu FSV-82C
Tủ Bảo Quản Rượu FSV-177C
 
Tủ Bảo Quản Rượu FSV-178
Tủ Bảo Quản Rượu VT-12 BIZONE

Bảo quản tất cả các loại rượu

Có thể điều chỉnh mỗi mức nhiệt độ khác nhau cho từng loại rượu, nhiều giá rượu dễ điều chỉnh độ cao bằng ray trượt.
 
Khe gắn nhãn, cửa kính chống tia cực tím
Các giá rượu đều có khe gắn nhãn. Cửa kính giúp bạn dễ nhìn hơn và có chức năng lọc tia cực tím.
 
Điều khiển điện tử
Bảo đảm rượu vang luôn được bảo quản tại một nhiệt độ chính xác, bất chấp mọi điều kiện môi trường bên ngoài.
 
 

Copyright © Fagor Group & Tristar Viet Nam Ltd.
Tổng số lượt truy cập :  2.836.049
 
Trực tuyến :  5